Muốn tăng tần số dao động riêng mạch LC lên gấp 4 lần thì:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Muốn tăng tần số dao động riêng mạch LC lên gấp 4 lần thì:

  • A Giảm độ tự cảm L còn L/4
  • B Giảm độ tự cảm L còn L/16
  • C Giảm độ tự cảm L còn L/2
  • D Tăng điện dung C lên gấp 4 lần

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu