Dao động điện từ trong mạch dao động LC là quá trình

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Dao động điện từ trong mạch dao động LC là quá trình

  • A Biến đổi theo hàm mũ của cường độ dòng điện
  • B Chuyển hóa tuần hoàn giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường
  • C Biến đổi không tuần hoàn của điện tích trên tụ điện
  • D Chuyển hóa giữa điện trường và từ trường

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu