Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 \mu H và tụ điện có điện dung 5 \mu F . Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 \mu H và tụ điện có điện dung 5 \mu F . Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là:

  • A [tex]5\pi {.10^{ - 6}}[/tex]
  • B [tex]{10^{ - 6}}[/tex]
  • C [tex]10\pi {.10^{ - 6}}[/tex]
  • D [tex]2,5\pi {.10^{ - 6}}[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu