Đối với sự lan truyền sóng điện từ thì

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Đối với sự lan truyền sóng điện từ thì

  • A vectơ cường độ điện trường \overrightarrow E cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ \overrightarrow B vuông góc với vectơ cường độ điện trường \overrightarrow E .
  • B vectơ cường độ điện trường \overrightarrow E và vectơ cảm ứng từ \overrightarrow B luôn cùng phương với phương truyền sóng.
  • C vectơ cảm ứng từ \overrightarrow B cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường \overrightarrow E vuông góc với vectơ cảm ứng từ \overrightarrow B .
  • D vectơ cường độ điện trường \overrightarrow E và vectơ cảm ứng từ \overrightarrow B luôn vuông góc với phương truyền sóng.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu