Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượngdao động điện từ tự do (dao động riêng) trong mạch dao động điện từ LC khôngđiện trở thuần?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượngdao động điện từ tự do (dao động riêng) trong mạch dao động điện từ LC khôngđiện trở thuần?

  • A Khi năng lượng điện trường giảm thì năng lượng từ trường tăng.
  • B Năng lượng từ trường cực đại bằng năng lượng điện từ của mạch dao động.
  • C Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng tổng năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.
  • D Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số bằng một nửa tần số của cường độ dòng điện trong mạch

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu