Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 10 4 rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10 −9 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10 −6 A thì điện tích trên tụ điện là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 10 4 rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10 −9 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10 −6 A thì điện tích trên tụ điện là

  • A [tex]{\rm{6}}.{\rm{1}}{0^{ - {\rm{1}}0}}{\rm{C}}[/tex]
  • B [tex]{\rm{8}}.{\rm{1}}{0^{ - {\rm{1}}0}}{\rm{C}}[/tex]
  • C [tex]{\rm{2}}.{\rm{1}}{0^{ - {\rm{1}}0}}{\rm{C}}[/tex]
  • D [tex]{\rm{4}}.{\rm{1}}{0^{ - {\rm{1}}0}}{\rm{C}}[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu