Mạch dao động LC cuộn dây thuần cảm với độ tự cảm [tex]L = {1 \over \pi }{.10^{ - 2}}H[/tex] , tụ điện có điện dung [tex]C = {1 \over \pi }{.10^{ - 6}}F[/tex] . Bỏ qua điện trở dây nối. Tích điện cho tụ điện đến giá trị cực đại {Q_0} , trong mạch có dao động điện từ riêng. Khi năng lượng điện trường ở tụ điện bằng năng lượng từ trường ở cuộn dây thì điện tích trên tụ điện bằng mấy phần trăm {Q_0} ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mạch dao động LC cuộn dây thuần cảm với độ tự cảm [tex]L = {1 \over \pi }{.10^{ - 2}}H[/tex] , tụ điện có điện dung [tex]C = {1 \over \pi }{.10^{ - 6}}F[/tex] . Bỏ qua điện trở dây nối. Tích điện cho tụ điện đến giá trị cực đại {Q_0} , trong mạch có dao động điện từ riêng. Khi năng lượng điện trường ở tụ điện bằng năng lượng từ trường ở cuộn dây thì điện tích trên tụ điện bằng mấy phần trăm {Q_0} ?

  • A q \approx 70,71\% {Q_0}
  • B q \approx 80\% {Q_0}
  • C q \approx 80,7\% {Q_0}
  • D q \approx 50\% {Q_0}

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu