Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về chất khí ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về chất khí ?

  • A Chất khí không có hình dạng và thể tích riêng
  • B Lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử khí là rất yếu
  • C Các nguyên tử, phân tử khí ở rất gần nhau
  • D Chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa và dễ nén

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu