Khi nói về vị trí của các nguyên tử, phân tử trong chất rắn, phát biểu nào sau đây là đúng ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi nói về vị trí của các nguyên tử, phân tử trong chất rắn, phát biểu nào sau đây là đúng ?

  • A Các nguyên tử, phân tử không có vị trí cố định mà luôn thay đổi
  • B Các nguyên tử, phân tử nằm ở vị trí xác định và không dao động
  • C Các nguyên tử, phân tử nằm ở vị trí cố định, sau một thời gian nào đó, chúng lại chuyển sang một vị trí cố định khác
  • D Các nguyên tử, phân tử nằm ở những vị trí xác định và chỉ có thể dao động xung quanh các vị trí cân bằng xác định này

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu