Khi nói về chất lỏng, điều nào sau đây KHÔNG đúng ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi nói về chất lỏng, điều nào sau đây KHÔNG đúng ?

  • A Chất lỏng không có thể tích riêng xác định
  • B Chất lỏng không có hình dạng riêng mà có hình dạng của phần bình chứa nó
  • C Lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng lớn hơn lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử chất khí và nhỏ hơn lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử chất rắn
  • D Các nguyên tử, phân tử dao động quanh những vị trí cân bằng, nhưng những vị trí này không cố định mà luôn di chuyển

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu