Trạng thái của một lượng khí xác định có thể được xác định bằng tập hợp các thông số

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trạng thái của một lượng khí xác định có thể được xác định bằng tập hợp các thông số

  • A nhiệt độ, khối lượng, thể tích
  • B khối lượng, áp suất, nhiệt độ
  • C thể tích, áp suất, nhiệt độ
  • D thể tích, áp suất, khối lượng

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu