Với kí hiệu: V0 là thể tích ở 0oC; V là thể tích ở toC; \beta là hệ số nở khối. Biểu thức nào sau đây là đúng với công thức tính thể tích V ở toC ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Với kí hiệu: V0 là thể tích ở 0oC; V là thể tích ở toC; \beta là hệ số nở khối. Biểu thức nào sau đây là đúng với công thức tính thể tích V ở toC ?

  • A V = V_0 + \beta t
  • B V = V_0 (1 + \beta t)
  • C V = V_0 - \beta t
  • D [tex] V = \frac{v_0}{1 + \beta t} [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu