Với kí hiệu: l0 là chiều dài ở 0oC; l là chiều dài ở toC; \alpha là hệ số nở dài. Biểu thức nào sau đây là đúng với công thức tính chiều dài l ở toC ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Với kí hiệu: l0 là chiều dài ở 0oC; l là chiều dài ở toC; \alpha là hệ số nở dài. Biểu thức nào sau đây là đúng với công thức tính chiều dài l ở toC ?

  • A l = l_0 (1 + \alpha t)
  • B l = l_0 \alpha t
  • C [tex] l = \frac{l_0}{1 + \alpha t} [/tex]
  • D l = l_0 + \alpha t

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu