Các vật rắn được phân thành các loại nào sau đây ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Các vật rắn được phân thành các loại nào sau đây ?

  • A Vật rắn tinh thể và vật rắn vô định hình
  • B Vật rắn tinh thể và vật rắn đa tinh thể
  • C Vật rắn đẳng hướng và vật rắn dị hướng
  • D Vật rắn vô định hình và vật rắn đa tinh thể

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu