Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về vật rắn vô định hình ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về vật rắn vô định hình ?

  • A Vật rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy (hay đông đặc) xác định
  • B Vật rắn vô định hình có tính dị hướng
  • C Vật rắn vô định hình khi bị nung nóng thì mềm dần và chuyển sang lỏng
  • D Vật rắn vô định hình không có cấu trúc tinh thể

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu