Vật rắn tinh thể có đặc tính nào sau đây ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Vật rắn tinh thể có đặc tính nào sau đây ?

  • A Có cấu trúc tinh thể, có tính đẳng hướng, có nhiệt độ nóng chảy xác định
  • B Có cấu trúc mạng tinh thể, có tính dị hướng hoặc đẳng hướng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định
  • C Có cấu trúc mạng tinh thể, có tính dị hướng hoặc đẳng hướng, có nhiệt độ nóng chảy xác định
  • D Có cấu trúc tinh thể, có tính dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy xác định

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu