Điều nào sau đây là SAI khi nói về phân tử cấu tạo nên chất lỏng ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Điều nào sau đây là SAI khi nói về phân tử cấu tạo nên chất lỏng ?

  • A Mỗi phân tử chất lỏng luôn dao động hỗn độn quanh một vị trí cân bằng xác định. Sau một khoảng thời gian nào đó, nó lại nhảy sang một vị trí cân bằng khác
  • B Khoảng cách giữa các phân tử chất lỏng vào khoảng kích thước phân tử
  • C Khi nhiệt độ tăng, chuyển động nhiệt của các phân tử chất lỏng cũng tăng
  • D Mọi chất lỏng đều được cấu tạo từ một loại phân tử

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu