Chiều của lực căng bề mặt của chất lỏng có tác dụng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chiều của lực căng bề mặt của chất lỏng có tác dụng

  • A giữ cho mặt thoáng của chất lỏng luôn nằm ngang
  • B làm tăng diện tích mặt thoáng của chất lỏng
  • C giữ cho mặt thoáng của chất lỏng luôn ổn định
  • D làm giảm diện tích mặt thoáng của chất lỏng

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu