Điều nào sau đây là SAI khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Điều nào sau đây là SAI khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng ?

  • A Hệ số căng bề mặt không phụ thuộc vào nhiệt độ của chất lỏng
  • B Lực căng bề mặt có phương tiếp tuyến với mặt thoáng của chất lỏng và vuông góc với đường giới hạn của mặt thoáng
  • C Hệ số căng bề mặt của chất lỏng phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng
  • D Độ lớn lực căng bề mặt tỉ lệ với độ dài đường giới hạn mặt thoáng của chất lỏng

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu