Hiện tượng dính ướt của chất lỏng được ứng dụng để

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hiện tượng dính ướt của chất lỏng được ứng dụng để

  • A dẫn nước từ nhà máy đến các gia đình bằng ống nhựa
  • B chuyển chất lỏng từ bình nọ sang bình kia bằng ống xi phông
  • C làm giàu quặng (loại bẩn quặng) theo phương pháp ‘tuyển nổi’
  • D thấm vết mực loang trên giấy bằng giấy thấm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu