Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng mao dẫn ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng mao dẫn ?

  • A Hiện tượng mao dẫn chỉ xảy ra khi chất lỏng làm ống mao dẫn bị dính ướt
  • B Hiện tượng mao dẫn chỉ xảy ra khi chất lỏng làm ống mao dẫn không bị dính ướt
  • C Hiện tượng mao dẫn là hiện tượng chất lỏng trong những ống có tiết diện nhỏ được dâng lên hay hạ xuống so với mực chất lỏng bên ngoài ống
  • D Hiện tượng mao dẫn chỉ xảy ra với chất lỏng nguyên chất, không xảy ra với dung dịch

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu