Biểu hiện nào sau đây KHÔNG có liên quan đến hiện tượng mao dẫn ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Biểu hiện nào sau đây KHÔNG có liên quan đến hiện tượng mao dẫn ?

  • A Con nhện nước nổi trên mặt nước
  • B Mực ngấm theo rãnh ngòi bút
  • C Giấy thấm hút nước
  • D Bấc đèn hút dầu

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu