Cây xanh hút nước được là nhờ

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Cây xanh hút nước được là nhờ

  • A hiện tượng mao dẫn
  • B hiện tượng dính ướt
  • C hiện tượng bình thông nhau
  • D hiện tượng không dính ướt

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu