Đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng là

  • A J/kg
  • B J
  • C J/độ
  • D J/kg.độ

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu