Tốc độ bay hơi của chất lỏng KHÔNG phụ thuộc vào

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Tốc độ bay hơi của chất lỏng KHÔNG phụ thuộc vào

  • A diện tích mặt thoáng của chất lỏng
  • B thể tích của chất lỏng
  • C nhiệt độ
  • D gió

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu