Khi nói về nội năng, phát biểu nào sau đây SAI ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi nói về nội năng, phát biểu nào sau đây SAI ?

  • A Đơn vị của nội năng là Jun (J)
  • B Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật
  • C Có thể đo nội năng bằng nhiệt kế
  • D Nội năng của một vật là dạng năng lượng bao gồm động năng chuyển động hỗn độn của các phân tử cấu tạo nên vật và thế năng tương tác giữa chúng

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu