Khi nói về các cách làm thay đổi nội năng của một vật, phát biểu nào sau đây SAI ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi nói về các cách làm thay đổi nội năng của một vật, phát biểu nào sau đây SAI ?

  • A Quá trình làm thay đổi nội năng có liên quan đến sự chuyển dời của vật khác tác dụng lực lên vật đang xét gọi là sự thực hiện công
  • B Quá trình làm thay đổi nội năng không bằng cách thực hiện công gọi là sự truyền nhiệt
  • C Có 3 cách làm biến đổi nội năng của một vật: dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt
  • D Nội năng của một vật có thể biến đổi bằng 2 cách: thực hiện công và truyền nhiệt

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu