Điều nào sau đây SAI khi nói về nhiệt lượng ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Điều nào sau đây SAI khi nói về nhiệt lượng ?

  • A Đơn vị của nhiệt lượng là Jun (J)
  • B Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt lượng
  • C Nhiệt lượng đo bằng nhiệt kế
  • D Phần năng lượng mà vật nhận được hay mất đi trong sự truyền nhiệt gọi là nhiệt lượng

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu