Phát biểu nào sau đây đúng với nguyên lí I của nhiệt động lực học ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây đúng với nguyên lí I của nhiệt động lực học ?

  • A Độ biến thiên nội năng của một vật bằng tổng của công và nhiệt lượng mà vật nhận được từ các vật khác
  • B Độ biến thiên nội năng của một vật bằng tổng các công mà vật nhận được từ các vật khác
  • C Độ biến thiên nội năng của một vật bằng hiệu của công và nhiệt lượng mà vật nhận được từ các vật khác
  • D Độ biến thiên nội năng của một vật bằng tổng các nhiệt lượng mà vật nhận được từ các vật khác

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu