Khi nói về quá trình thuận nghịch, phát biểu nào sau đây đúng ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi nói về quá trình thuận nghịch, phát biểu nào sau đây đúng ?

  • A Quá trình thuận nghịch là quá trình trong đó vật có thể tự quay về trạng thái ban đầu
  • B Quá trình thuận nghịch là quá trình có thể diễn ra theo hai chiều
  • C Quá trình thuận nghịch là quá trình trong đó vật có thể tự quay về trạng thái ban đầu với điều kiện có sự can thiệp của các vật khác
  • D Quá trình thuận nghịch là quá trình trong đó vật (hay hệ) có thể tự quay về trạng thái ban đầu mà không cần có sự can thiệp của các vật khác

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu