Khi nói về động cơ nhiệt, phát biểu nào SAI ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi nói về động cơ nhiệt, phát biểu nào SAI ?

  • A Động cơ nhiệt tiêu thụ năng lượng bằng với công mà nó sinh ra
  • B Động cơ nhiệt là thiết bị mà nhờ đó nội năng có thể chuyển hóa thành cơ năng
  • C Động cơ nhiệt hoạt động liên tục nhờ lặp đi lặp lại chu trình giãn và nén khí
  • D Bất kì động cơ nhiệt nào cũng có ba bộ phận chính là nguồn nóng, bộ phận phát động và nguồn lạnh

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu