Trong động cơ nhiệt, nguồn nóng có tác dụng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trong động cơ nhiệt, nguồn nóng có tác dụng

  • A duy trì nhiệt độ cho tác nhân
  • B cung cấp nhiệt lượng cho tác nhân để tăng nhiệt độ
  • C lấy nhiệt lượng của tác nhân phát động
  • D cung cấp nhiệt lượng trực tiếp cho nguồn lạnh

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu