Gọi T1, T2 lần lượt là nhiệt độ tuyệt đối của nguồn nóng và của nguồn lạnh, hiệu suất của động cơ nhiệt lí tưởng là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Gọi T1, T2 lần lượt là nhiệt độ tuyệt đối của nguồn nóng và của nguồn lạnh, hiệu suất của động cơ nhiệt lí tưởng là

  • A [tex] H_{max} = \frac{T_1 – T_2}{T_2} [/tex]
  • B [tex] H_{max} = \frac{T_1 + T_2}{T_1} [/tex]
  • C [tex] H_{max} = \frac{T_1 – T_2}{T_1} [/tex]
  • D [tex] H_{max} = \frac{T_1+ T_2}{T_2} [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu