Trong quá trình nhiệt nào, độ gia tăng nội năng của một lượng khí bằng nhiệt lượng mà nó nhận vào ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trong quá trình nhiệt nào, độ gia tăng nội năng của một lượng khí bằng nhiệt lượng mà nó nhận vào ?

  • A đẳng nhiệt
  • B đẳng tích
  • C đẳng áp và đẳng tích
  • D đẳng áp

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu