Chất nào sau đây không có cấu trúc tinh thể ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chất nào sau đây không có cấu trúc tinh thể ?

  • A cacbin
  • B kim cương
  • C muối ăn
  • D lưu huỳnh

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu