Vào những ngày mát mẻ, nhiệt độ môi trường khoảng 27OC. Trong thang nhiệt độ tuyệt đối, nhiệt độ này tương ứng với

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Vào những ngày mát mẻ, nhiệt độ môi trường khoảng 27OC. Trong thang nhiệt độ tuyệt đối, nhiệt độ này tương ứng với

  • A 300 K
  • B 246 K
  • C – 246 K
  • D 27 K

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu