Theo thuyết động học phân tử, chuyển động của các phân tử không khí có đặc điểm là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Theo thuyết động học phân tử, chuyển động của các phân tử không khí có đặc điểm là

  • A sau mỗi khoảng thời gian [tex] 10^{-11} s [/tex] thì ngừng lại
  • B chuyển động theo một phương ưu tiên
  • C dao động tại những vị trí cân bằng tạm thời
  • D hoàn toàn hỗn loạn

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu