Những đại lượng nào sau đây có cùng giá trị cho một mol khí ôxi và một mol khí ni-tơ ở cùng nhiệt độ và áp suất ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Những đại lượng nào sau đây có cùng giá trị cho một mol khí ôxi và một mol khí ni-tơ ở cùng nhiệt độ và áp suất ?

  • A số phân tử khí
  • B khối lượng của mỗi phân tử khí
  • C mật độ phân tử khí (số phân tử khí trong một đơn vị thể tích)
  • D vận tốc trung bình của các phân tử khí

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu