Khi nhiệt độ tuyệt đối tăng 6K

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi nhiệt độ tuyệt đối tăng 6K

  • A nhiệt độ Celcius cũng tăng [tex] 6^o [/tex] C
  • B nhiệt độ Celcius tăng [tex] 267^o [/tex] C
  • C nhiệt độ Celcius tăng hơn [tex] 6^o [/tex] C
  • D nhiệt độ Celcius ăng [tex] 279^o [/tex] C

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu