Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó

  • A tất cả các chất đều hóa rắn
  • B chuyển động nhiệt phân tử hầu như dừng lại
  • C tất cả các chất khí hóa lỏng
  • D nước đông đặc thành đá

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu