Một khối cầu cứng có thể tích V, chứa một khối khí ở nhiệt độ T. Áp suất của khối khí là p. Số mol khí trong khối cầu này là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một khối cầu cứng có thể tích V, chứa một khối khí ở nhiệt độ T. Áp suất của khối khí là p. Số mol khí trong khối cầu này là

  • A [tex] \frac{RT}{pV} [/tex]
  • B [tex] \frac{pR}{VT} [/tex]
  • C [tex] \frac{pV}{RT} [/tex]
  • D [tex] \frac{pT}{VR} [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu