Chiều truyền nhiệt lượng tự nhiên giữa hai vật phụ thuộc vào

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chiều truyền nhiệt lượng tự nhiên giữa hai vật phụ thuộc vào

  • A nhiệt độ hai vật
  • B trạng thái (rắn, lỏng, hay khí) của hai vật
  • C thể tích hai vật
  • D áp suất hai vật

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu