Một động cơ nhiệt thu nhiệt lượng từ một nguồn và chuyển hóa

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một động cơ nhiệt thu nhiệt lượng từ một nguồn và chuyển hóa

  • A một phần nhiệt lượng thành công và phần còn lại cho nguồn nóng hơn
  • B một phần nhiệt lượng thành công và phần còn lại cho nguồn lạnh hơn
  • C một phần nhiệt lượng thành công và phần còn lại cho nguồn có cùng nhiệt độ
  • D tất cả nhiệt lượng này thành công

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu