Chọn nhận xét Đúng về suất Young của một thanh thép.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chọn nhận xét Đúng về suất Young của một thanh thép.

  • A E càng lớn nếu bán kính tiết diện của thanh càng nhỏ
  • B E càng lớn nếu bán kính tiết diện của thanh càng lớn
  • C E không đổi nếu chiều dài thanh tăng gấp đôi
  • D E tăng gấp đôi nếu chiều dài thanh tăng gấp đôi

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu