Phát biểu nào sau đây KHÔNG phù hợp với định luật Gay Luy-xắc ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây KHÔNG phù hợp với định luật Gay Luy-xắc ?

  • A Trong hệ tọa độ (V, T), đường đẳng áp là nửa đường thẳng có đường kéo dài đi qua gốc tọa độ
  • B Trong quá trình đẳng áp, thể tích của một chất khí xác định tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối
  • C Hệ số nở đẳng áp của mọi chất khí đều bằng nhau và bằng 1/273
  • D Nếu dùng nhiệt độ [tex] t^o C [/tex] thì V = V_0 (1 + \alpha t) , trong đó V là thể tích khí ở [tex] t^o C [/tex] , V_0 là thể tích khí ở [tex] 0^o C [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu