Chất khí ở 0o C có áp suất p0. Coi thể tích khí là không đổi. Cần đun nóng chất khí lên nhiệt độ nào để áp suất của nó tăng lên 3 lần ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chất khí ở 0o C có áp suất p0. Coi thể tích khí là không đổi. Cần đun nóng chất khí lên nhiệt độ nào để áp suất của nó tăng lên 3 lần ?

  • A [tex] 91^o C [/tex]
  • B [tex] 546^o C [/tex]
  • C [tex] 819^o C [/tex]
  • D [tex] 273^o C [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu