Khi đun nóng đẳng tích một khối khí, để nhiệt độ tăng 1oC thì áp suất khí tăng thêm 1/360 áp suất ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của khí là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi đun nóng đẳng tích một khối khí, để nhiệt độ tăng 1oC thì áp suất khí tăng thêm 1/360 áp suất ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của khí là

  • A [tex] 72^o C [/tex]
  • B [tex] 36^o C [/tex]
  • C [tex] 78^o C [/tex]
  • D [tex] 87^o C [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu