Coi áp suất không khí trong và ngoài phòng là như nhau. Khối lượng riêng của không khí trong phòng ở nhiệt độ 27oC lớn hơn khối lượng riêng của không khí ngoài sân nắng ở nhiệt độ 42oC bao nhiêu lần ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Coi áp suất không khí trong và ngoài phòng là như nhau. Khối lượng riêng của không khí trong phòng ở nhiệt độ 27oC lớn hơn khối lượng riêng của không khí ngoài sân nắng ở nhiệt độ 42oC bao nhiêu lần ?

  • A 10,5 lần
  • B 1,5 lần
  • C 15 lần
  • D 1,05 lần

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu