Piston của một máy nén sau mỗi lần nén đưa được 4 lít khí ở nhiệt độ 27oC và áp suất 1atm vào bình chứa khí có thể tích 3m3. Khi piston đã thực hiện 1000 lần nén và nhiệt độ khí trong bình là 42oC thì áp suất của khí trong bình là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Piston của một máy nén sau mỗi lần nén đưa được 4 lít khí ở nhiệt độ 27oC và áp suất 1atm vào bình chứa khí có thể tích 3m3. Khi piston đã thực hiện 1000 lần nén và nhiệt độ khí trong bình là 42oC thì áp suất của khí trong bình là

  • A 2,9 at
  • B 1,9 at
  • C 2,1 at
  • D 1,4 at

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu