Một xilanh kín được chia thành hai phần bằng nhau bởi một piston cách nhiệt. Mỗi phần có chiều dài l0 = 30cm, chứa một lượng khí giống nhau ở 27oC. Nung nóng một phần thêm 10oC và làm lạnh phần kia đi 10oC. Độ dịch chuyển của piston là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một xilanh kín được chia thành hai phần bằng nhau bởi một piston cách nhiệt. Mỗi phần có chiều dài l0 = 30cm, chứa một lượng khí giống nhau ở 27oC. Nung nóng một phần thêm 10oC và làm lạnh phần kia đi 10oC. Độ dịch chuyển của piston là

  • A 1 cm
  • B 10 cm
  • C 10,5 cm
  • D 0,1 cm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu